Utbildningsverktyget Zoom

Du som har ett digitalt teoripaket hos oss, och vill delta i teorilektionerna, bokar in dig via Elevcentralen, eller genom att kontakta oss.

Titta på filmen nedan och läs igenom Zoom-manual för deltagare i god tid före utbildningen!

Välkommen!