Avtalsvillkor och GDPR

Avtalsvillkor –Norrstans Trafikskola AB

§1 Acceptera avtalsvillkor

Genom att skriva in dig på Norrstans Trafikskola AB blir du kund och användare av våra tjänster och accepterar därmed dessa avtalsvillkor.

§2 Minderårig

Om du är under 18 år måste du enligt lag ha dina föräldrars eller annan förmyndares samtycke för att gå med på våra avtalsvillkor. Innan inskrivning kan ske måste du kunna uppvisa för trafikskolan ett skriftligt intyg undertecknat från dina vårdnadshavare/förmyndare, om samtycket inte kan skaffas på annat godtagbart sätt.

§3 Personligt konto via Teoricentralen

Ditt konto är personligt. Inloggning sker med mobilt bankID eller lösenord och skall användas av dig. Du har själv ansvar för skydda detta.
Norrstans Trafikskola AB är inte ansvariga för eventuell skada som uppstått om någon annan utomstående loggar in och använder ditt konto. Som kund har du tillgång till Teoricentralen och dess tjänster under hela din utbildning.
Norrstans Trafikskola AB förbehåller sig rätten att stänga av kontot vid missbruk av tjänsten.

§4 Dina personuppgifter

Dessa är de du lämnat till oss och valt att uppge. Dina personuppgifter skyddas av GDPR, General Data Protection Regulation. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på följande sida: GDPR

§5 Priser och Betalning

Aktuella priser hittar du på vår webbplats. Priserna kan komma att ändras under utbildningens gång.

Förskottsinbetalningar kan utnyttjas inom ett (1) år, därefter förfaller det inbetalade beloppet. Presentkorten har en giltighetstid på ett (1) år och kan ej bytas till kontanter.  Återbetalning av ej utnyttjat belopp sker direkt efter avslutad utbildning inom 1-årsgränsen.
Teoriprogram och teoriböcker återlöses ej.

Vi tar emot betalningar via swish, bankgiro, bankkort och e-handel.

Betalning av körlektioner ska ske senast i samband med utförande.
Kurser, såsom introduktionsutbildning, Riskettan och Risktvåan, ska vara betalda senast dagen före utförande.

På Teoricentralen finns alla dina köp och kvitton registrerade, och du kan se ditt saldo. Överskrider man sitt konto, meddelar vi dig i första hand via sms, och skickar swishnummer så att du kan betala. Om betalning ändå inte inkommit, kommer en faktura att skickas hem till dig, på lektionens belopp/antal.

§6 Fakturering

Norrstans Trafikskola tillämpar endast fakturabetalning till företag. Fakturan skickas till den adress som kunden uppgett vid inskrivningen.
Det är upp till kunden, att informera om förändrade adressuppgifter. Avgifter som tillkommer pga. felaktiga adressuppgifter debiteras kunden. Betalningsvillkor är 15 dagar.

§7 Avbokningsregler

Vid avbokning, annan avbeställning m.m. tillämpas STR:s praxis angående ersättning och återbetalning vid avbeställning m.m. se  www.str.se.

Därvid gäller att trafikskolan i enlighet med det som sägs i p. 3 och 4 (i STR:s praxis) har rätt att ta ut en administrationskostnad om tio procent av kursavgiften.

Avbokning ska ske via telefon senast kl 13 helgfri dag före. Vid sen avbokning eller utebliven tid har trafikskolan rätt att ta ut fullt pris.

§8 Alkolåsanvändning

Norrstans Trafikskola AB´s samtliga fordon är utrustade med alkolås. Kunden måste vid varje körlektion göra ett godkänt utandningsprov. Vid ej godkänt utandningsprov genomförs ej körlektionen, men debiteras kunden.

§9 Upphovsrätt och nyttjanderätt

Allt material är skyddat av lagen om upphovsrätt.

§10 Friskrivning från ansvar

Norrstans Trafikskola AB tar inte ansvar för avgifter som kan tillkomma vid påminnelse eller inkassokrav om kunden ej uppgett rätt adress eller uppdaterat oss med rätt uppgifter.

§11 Ändringar av dessa Avtalsvillkor

Avtalsvillkoren kan komma att ändras under körkortsutbildningen. Ett godkännande av avtalsvillkoren via Teoricentralen, anses att kunden accepterat avtalet.

§12 Vid eventuell tvist

Norrstans Trafikskola AB kommer göra allt för att du som kund skall bli nöjd. Skulle vi misslyckas med detta skall du som kund i första hand vända sig till Lena Hjortsmark på Norrstans Trafikskola AB.

I annat fall skall du som kund vända dig till STR:s Reklamationsnämnd (www.str.se)

Avtalsvillkor 20231026 ver. 1.0

GDPR – Dataskyddsförordningen

Mot bakgrund av EU:s nya dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR), som trädde i kraft den 25 maj 2018, vill vi ge dig information om de uppgifter vi behandlar rörande dig som kund hos oss.

Vi på Norrstans Trafikskola värnar om den personliga integriteten. Vi prioriterar skyddet av all information du anförtror oss med och följer de lagar och regler i enlighet med den gällande Dataskyddsförordningen samt Dataskyddslagen.

Hur använder vi den data vi samlar in

Vi använder de personuppgifter vi samlar in för att administrera kundförhållandet. Personuppgifter lämnas och inhämtas, innan och i samband med att en kundrelation inleds och ett avtal ingås och/eller ett uppdrag lämnas, eller i övrigt samband med en kund.

Vi kommer också att använda de inlämnade uppgifter vi har om dig för att administrera dina eventuella genomförda obligatoriska utbildningar såsom synintyg, introduktionsutbildning, AM-utbildning, riskutbildningar, provbokning samt vid kommunikation med Transportstyrelsen och Trafikverket.

Norrstans Trafikskola varken säljer, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör din personuppgifter tillgängliga i tredje part. De som har möjlighet och rätt att ta del av personuppgifterna hos oss på Norrstans Trafikskola AB är ett begränsat antal personer med särskild behörighet.

De typer av data vi samlar in

Nödvändiga uppgifter vi samlar in för dessa ändamål inkluderar tex. ditt namn, personnummer, telefonnummer, adress, mailadress samt foto. Dessa uppgifter sparas hos oss så länge de behövs i syfte med behandlingen och gallras därefter enligt särskilda rutiner.

Rätt att begära registerutdrag

Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar. Du har rätt att begära registerutdrag över vilka uppgifter Norrstans Trafikskola  behandlar om dig. Du kan också begära att uppgifter tas bort eller ändras om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga. Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det så upphör vidare databehandling för ovan angivna mål och vi påbörjar borttagningen av dina personuppgifter från vårat register. Du har också rätt att ta emot dina personuppgifter i maskinläsbar form och överföra data till en annan part som ansvarar för databehandling.

En begäran om registerutdrag eller avregistrering skall ske skriftligt via post samt vara undertecknad:
”Registrering”
Norrstans Trafikskola i Härnösand AB
Storgatan 34
871 30  Härnösand.

Norrstans Trafikskola har utsett ett dataskyddsombud som övervakar att reglerna från Dataskyddsförordningen samt Dataskyddslagen följs. Kontakt sker genom mail
info@norrstans.se alternativt via telefon på 0611-555717.

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Datainspektionen, som är regulator för vår behandling av personuppgifter.
Skapat 2018-05-29