Trafikverkets avgifter

TRV

Här kan du se avgifterna som Trafikverket tar ut vid kunskapsprov & körprov.
Det är viktigt att du betalar provavgiften i tid. Du kan inte boka nytt prov om du har obetalda avgifter på mer än 1100 kronor.

OBS! Trafikverket inför ny regel den 15 Juni 2020!

Den som är minderårig vid bokningstillfället måste ha betalat provavgiften senast 24 timmar innan provtillfället! Om avgiften inte är betald kommer provet automatiskt att avbokas. Syftet med förändringen är att minderåriga kunder inte ska kunna bli skuldsatta och riskera att hamna  hos kronofogdemyndigheten.

Här kan man betala avgifter till Trafikverket Förarprov

Avgifter

Kunskapsprov, dagtid - gäller alla behörigheter

325 kr

Kunskapsprov efter 18.00 el. helg

400 kr

Körprov för behörigheterna B, B96

800 kr

Hyra av bil vid prov B (trafikverkets bil)

625 kr

Säkerhetskontroll (omprov) BE

325 kr

Körprov för behörigheterna A1, A2, A, BE

1 650 kr

Fotografering inför prov

80 kr

Tillverkning av körkort (betalas till Transportstyrelsen)

280 kr